Danas, 21. svibnja, obilježava se Svjetski dan kulturne raznolikosti, dijaloga i razvoja. Glavna skupština UNESCO-a 2001. godine usvojila je Opću deklaraciju o kulturnoj raznolikosti čiji je cilj pomoći državama da, poštujući i promičući kulturnu raznolikost, stvore uvjete za dijalog kultura i civilizacija u uvjetima globalizacije. Svjetski Dan kulturne raznolikosti proglašen je 2002. godine.

https://en.unesco.org/commemorations/culturaldiversityday

Više o knjižničnim programima za poticanje dijaloga između različitih kultura na: https://bit.ly/2LMaJfR