Autor: Cvito Fisković

U: Korčulanske studije i eseji / Cvito Fisković ; priredili Vicko Fisković i Damir Tulić. – Korčula : Grad Korčula. – 519 str. : ilustr. ; 23 cm
Tekstovi akademika Cvita Fiskovića o Korčuli: str. 515-518. – Bibliografske bilješke uz tekst.
ISBN 978-953-98994-4-6