Veliko nam je zadovoljstvo da smo usprkos teškim uvjetima za realizaciju projekata u kulturi uspjeli održati kontinuitet izdavanja časopisa Kanavelić. Novi, šesti broj, upravo je izašao iz tiska i dostupan je u knjižnici po cijeni od 50kn.
Ovaj broj, opsegom najveći do sada (231 stranica), bogat je vrijednim znanstvenim temama kao i prilozima iz književnosti te prikazima iz umjetnosti i kulturne baštine i osvrtima na recentno izdavaštvo.
Zahvaljujemo u prvom redu uredništvu časopisa na dobrovoljnom angažmanu u oblikovanju izgleda i sadržaja časopisa. Hvala svim autorima koji su svojim prilozima doprinijeli kvaliteti, a posebno hvala uredniku časopisa Dubrovnik, Davoru Mojašu, te Jeleni Obradović Mojaš na svesrdnoj podršci, promociji na Radio Dubrovniku i posredovanju u kontaktima s autorima priloga. Hvala prof. Goranu Kalogjeri na njegovom angažmanu u samim početcima ovog projekta te iako u mirovini i više ne sudjeluje u radu uredništva i dalje prati i podržava naš rad. Zahvaljujemo Gradu Korčuli, Korkyra Shippingu d. o. o., Ljekarni Korčula i NPKLM Vodovodu d.o.o. na financijskoj potpori.