U povodu obilježavanja Dana žena, sinoć je u našoj knjižnici održano predavanje dr.sc. Darie Vučijević o ženskoj vidljivosti u društvu kroz školovanje pod nazivom “Korčulanke koje su mijenjale svijet – ženska učiteljska škola u Dubrovniku (1876-1920)”. Zanimljivo i nadasve poučno predavanje koje još jednom potvrđuje da obrazovanje i kompetencije brišu sve granice, pa i one među spolovima!
Hvala gospođi Vučijević sa Sveučilište u Dubrovniku na gostovanju!
Hvala publici!