Library. I Love It! (2013. – 2015.)

Realizacija EU projekta Library. I love it! trajala je od kolovoza 2013. do srpnja 2015. godine kroz financiranje najmanje dvanaest planiranih mobilnosti. Cilj projekta bio je podsjetiti na funkciju suvremene knjižnice kao centra za cjeloživotno učenje koji posredovanjem kulturnih vrijednosti doprinosi društvenom i profesionalnom razvoju kako knjižnice tako i njezina osoblja.

U sklopu projekta predviđene su posjete i sastanci u svakoj od knjižnica partnera što doprinosi kulturnoj i turističkoj promidžbi pojedinih dijelova europskih zemalja. Svaki se susret sastoji od tri tematska dijela:

BOAST! – Pohvali se! – predstavljanje aktivnosti partnera-domaćina u području cjeloživotnog učenja
LEARN! – Saznaj! –radionice, seminari i prezentacije
SEE! – Vidi! – posjeta atraktivnih lokacija i znamenitosti u mjestu partnera-domaćina

Tijekom aktivnosti vezanih uz projekt sudionici su razvijali interkulturalni dijalog, te jedni druge upoznali s kulturološkim vrijednostima pojedinih zemalja. U sklopu projekta planirano je objaviti međunarodni vodič pod nazivom Inspirator modernih knjižničara namijenjen knjižničarima za kreativnije poslovanje. Ta znanja, nove metode i alati, kao i upoznavanje različitosti europskih kultura postat će temelj za našu daljnju suradnju na međunarodnoj sceni i doprinijeti će jačanju uloge knjižnica.

Partneri u EU projektu:
1. The Municipal Public Library in Piekary Slaskie – Poljska, koordinator projekta
2. The City Library Dornbirn – Austrija 
3. Korčula City Library Ivan Vidali – Hrvatska
4. The City Library of Iisalmi – Finska
5. The Province of Rome Department of cultural services – Italija
6. The Municipal Public Library in Arucas – Španjolska
7. The Library of the City Olomouc – Češka 
8. Aydın Public Library – Turska 

Gradska knjižnica Ivan Vidali realizirala je ukupno 14 mobilnosti (jedna osoba na jedno putovanje) od 12 propisanih projektom i Ugovorom o realizaciji projekta s Agencijom za mobilnost i projekte EU. Unatoč različitostima u kulturi, jeziku, vjeri i običajima, partneri u projektu zaključili su da se u svakodnevnom radu u knjižnicama susreću s istovjetnim problemima, a najveća pažnja posvećuje se načinima i oblicima osmišljavanja knjižničnih usluga koje će privući korisnike i osigurati knjižnici nezaobilazno mjesto u kulturnom, obrazovnom i informativnom životu lokalne zajednice.

Migrate to Library! (2017.-2019.)

U današnjem svijetu suočeni smo s brojnim izazovima, jedan od kojih je suvremena migracijska kriza u Europi. Među gomilom ljudi koja navire na naš kontinent nalaze se različite vrste migranta i izbjeglica. Napuštaju vlastite zemlje zbog opasnosti od progona, zbog rase, nacionalnosti, etničke i religijske pripadnosti, političkih uvjerenja, ekonomskih ili nekih drugih osobnih razloga. Tim je skupinama ljudi potrebna naša pozornost i često naša pomoć. Međutim, lokalne zajednice kao kulturno homogene, te okamenjene dugotrajnim susjedskim odnosima, jako teško prihvaćaju nove članove. Doseljenike se često tretira kao opasne uljeze. Kako bi se izbjegao porast ksenofobije koja vodi ravnodušnom suživotu, a ponekad i izolaciji novih članova društva – važno je obrazovati obje strane. Postupno integriranje imigranata u lokalne zajednice i uspostavljanje dobrih odnosa, rezultirat će osjećajem društvene sigurnosti. Po prirodi svoje djelatnosti, knjižnice imaju važnu ulogu u procesu integracije. Kao javne ustanove, aktivan su sudionik u životu lokalnih zajednica. U društvenoj svijesti one su tradicijska, kulturna i obrazovna središta. Knjižničari su u stalnom kontaktu s članovima lokalnih zajednica, pri tome razvijajući odnose međusobnog povjerenja i razumijevanja. U mogućnosti su zainteresirati javnost za razne inicijative. Projekt Migrirajmo u knjižnicu!, osmišljen je i provodit će se uvažavajući činjenicu da su knjižnice ustanove koje uživaju povjerenje javnosti. Namjera je pretvoriti knjižnice u aktivacijske centre za kulturu i obrazovanje svih ljudi, bez obzira na dob, religijsku pripadnost, nacionalnost, društveni status ili status invalidnosti. Pozitivan pristup multikulturalizmu omogućit će eliminaciju negativnih društvenih elemenata kao što su ksenofobija, rasizam i diskriminacija. Projektom su planirana 4 međunarodna susreta i 2 tečaja u Poljskoj (prvi dio) i Hrvatskoj (drugi dio) u organizaciji Centara za mirovne studije (Varšava i Zagreb), pod nazivom „Stav o multikulturalizmu“. Cilj susreta je razmjena dobre prakse u području rada s migrantima u knjižnicama. Projektom je strogo definiran broj sudionika prilikom susreta, kao i aktivnosti koje su partneri dužni poduzeti za vrijeme trajanja susreta.

Partneri u projektu:
Poljska – Općinska knjižnica u gradu Zory
Španjolska- Općinska knjižnica u Arucasu (Kanarsko otočje)
Litva – Knjižnica Adomo Mickevičiaus u Vilniusu
Hrvatska – Gradska knjižnica Ivan Vidali u Korčuli

Glavni ciljevi programa:
– razmjena dobre prakse i stjecanje kompetencija koje će koristiti u neformalnom obrazovanju
vođenom knjižničarima
– društvena inkluzija migranata
– suzbijanje segregacije i diskriminacije

Očekivani rezultati ostvareni tijekom i nakon provedbe projekta:
– razmjena iskustava u području rada s migrantima
– stjecanje novih vještina koje se mogu koristiti u svakodnevnom radu i neformalnom
obrazovanju odraslih
– poboljšanje kvalitete obrazovnih ponuda u knjižnicama
– aktiviranje lokalnih zajednica i njihovo upoznavanje s novim oblicima neformalnog
obrazovanja
– podizanje tolerancije i razumijevanja različitosti – stvaranje pozitivne slike o drugim
kulturama među sudionicima u projektu i lokalnim zajednicama
– poštivanje knjižničara i knjižnica kao središta neformalnog obrazovanja
– povećanje motivacije i zadovoljstva u svakodnevnom radu
– čvrsto partnerstvo među organizacijama i pojedincima, jačanje međunarodne suradnje
– razvijanje jezičnih kompetencija projektnih sudionika
– elektronička publikacija u kojoj će se prezentirati oblici rada s migrantima u zemljama
projektnih partnera
– kratak video zapis koji dokumentira provedbu projekta