Misija

Osigurati svim građanima pristup znanju, informacijama, idejama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog usavršavanja, znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, neovisnog odlučivanja, razonode, poticanja kreativnosti i održivog razvoja zajednice.

Vizija

Osnažiti zajednicu kroz društvenu aktivnost, distribuciju znanja, kreativne kulturne sadržaje i inkluzivne knjižnične usluge njegujući odnos povjerenja korisnika u vrijednosti knjižnične djelatnosti.  Zagovarati načela pravednosti i dijaloga, graditi čvrste veze unutar lokalne zajednice podupirući ozračje uspješnosti i djelotvornosti.

Poslanje Gradske knjižnice Ivan Vidali

Ciljevi djelovanja u ostvarenju misije i vizije knjižnice, uvažavajući načela iz Ustava RH, Zakona o knjižnicama, te ostalih strateških, nacionalnih i međunarodnih dokumenata iz knjižničarstva:

  • Dostupnost
  • Stručnost
  • Cjeloživotno učenje
  • Razvoj čitalačke i medijske pismenosti
  • Inovativnost i kreativnost
  • Socijalna uključivost
  • Čuvanje baštine i kulturnog identiteta zajednice
  • Suradnja