Misija

Gradska knjižnica Ivan Vidali kulturno je i informacijsko središte Grada Korčule koje građanima osigurava pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog  i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.

Vizija

  • Osigurati jednaku dostupnost svim vrstama informacija na raznovrsnim medijima svim građanima bez obzira na njihovu dob, spol, društveni status, nacionalnost, vjeru, rasu, jezik, invaliditet, ekonomski i radni status te obrazovanje
  • Omogućiti pristup raznovrsnim kulturnim sadržajima kao osnovama za učenje kroz cijeli život, neovisno odlučivanje, te demokratski i kulturni razvitak pojedinaca i društvenih skupina.
  • Graditi prepoznatljivu osobnost narodne knjižnice  izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi te podupirući ozračje uspješnosti i djelotvornosti.
  • Postati ravnopravnim i sastavnim dijelom europske mreže knjižnica i jačati vrijednosti multikulturalnog društva.

Poslanje gradske knjižnice Ivan Vidali

Osnovni ciljevi djelovanja, uvažavajući načela dokumenata UNESCO-a i IFLA-e,  posebno Manifesta za narodne knjižnice, da Gradska knjižnica Ivan Vidali 

  • bude općeprepoznato kulturno središte Grada Korčule, istinsko središte zajednice, privlačno mjesto za rad, igru i druženje, mjesto za podržavanje obrazovanja korisnika svih dobi,
  • omogući korisnicima dostupnost svim vrstama informacija o građi koju Knjižnica posjeduje kao i o onoj koja nije u njezinu vlasništvu,
  • potiče korištenje mrežnih izvora i usluga, posebno oblikovanjem i održavanjem mrežnih stranica Knjižnice,
  • oblikuje i nudi usluge i onim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u Knjižnicu i
  • pridonosi razvoju knjižničarske struke