Od utorka 22. prosinca 2020. godine, omogućen je online upis i obnova članstva. Za online upis ili obnovu članstva potrebno je na mail gradska.knjiznica.ivan.vidali@gmail.com poslati elektronički ispunjenu pristupnicu, nakon čega slijede upute za uplatu članarine prema važećem cjeniku.

Za upis potrebno je napraviti dva jednostavna koraka:

1. Elektronički ispuniti pristupnicu

Prilikom ispunjavanja pristupnice nije potreban potpis, no nužno je dati privolu da vas možemo kontaktirati putem e-maila ili telefona kako bismo vam mogli poslati članski broj i PIN potreban za pristup aplikaciji ZaKi Book. Nužno je da se korisnici upoznaju s Pravilima o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga i Izjavom o zaštiti i prikupljanju podataka, koji su dostupni na našim mrežnim stranicama.

Elektronički ispunjenu pristupnicu potom je potrebno poslati na adresu gradska.knjiznica.ivan.vidali@gmail.com.

2. Izvršiti uplatu članarine prema uputama koje ćete zaprimiti putem e-maila

Nakon provjere podataka unesenih u elektronički ispunjenoj pristupnici, s iste adrese dostavit ćemo vam podatke potrebne za uplatu članarine. Po primitku potvrde o izvršenoj uplati kontaktirat ćemo vas u najkraćem mogućem roku i putem e-maila dostaviti potvrdu o članstvu.