Playstation 4

Svakim danom od 15:00 sati članovi knjižnice mogu koristiti Playstation 4 koji se nalazi na Odjelu za djecu i mlade. Za korištenje konzole potrebno je sa sobom imati člansku iskaznicu, a maksimalno dnevno korištenje je jedan sat.