Ukratko o izdanju

Naslov: Kriptopis bijelog u procijepu zemlje

Autor: Marina Katinić

Godina izdanja: 2013.