Ukratko o izdanju

Naslov: Makedonske teme bez dileme

Autor: Goran Kalogjera

Godina izdanja: 2014.