Ukratko o izdanju

Naslov: Sestre

Autor: Darinka Krstulović i Katica Bernetić

Godina izdanja: 2018.