Ukratko o izdanju

Naslov: Srećko ide u svemir

Autor: Sara Kalogjera

Godina izdanja: 2011.