Posudba e-knjiga

Posuđene e-knjige se mogu čitati na bilo kojem uređaju ili aplikaciji koja podržava Readium LCP zaštitu, odnosno zaštitu koja osigurava poštivanje licenci
za posudbu i čitanje e-knjiga. Posudbu možete napraviti preko kataloga, a povrat i preko kataloga i preko samog uređaja/aplikacije.
Posuđeni naslov potrebno je preuzeti pritiskom na gumb Preuzmite i potom je otvoriti na uređaju/aplikaciji.

Posudba i preuzimanje preko kataloga

1. Za posudbu e-knjiga preko kataloga član mora biti prijavljen u aplikaciju e-ZaKi. Na početnoj stranici kataloga vidljiv je izbor e-knjiga dostupnih za
posudbu, a odabirom Prikaži sve prikazuju se svi naslovi. Naslovi se mogu pretraživati i preko tražilice kataloga.

2. Pritiskom na Posudite, otvara se prozor za posudbu. Član ima pravo posuditi 5 naslova unutar jednog kalendarskog mjeseca, koje može koristiti istovremeno na 4 uređaja.

3. Nakon posudbe, aktivirat će se gumb Preuzmite.

4.  Pritiskom na Preuzmite, lcp datoteka će se učitati u uređaj.

5. Preuzimanje posuđenog naslova moguće je u bilo kojem trenutku trajanja posudbe. Posuđeni naslov može se preuzeti na više različitih uređaja istovremeno (mobitel, računalo…).

Pogledajte ponuđene naslove!

Mobilni uređaji

Za čitanje e-knjiga i zvučnih knjiga  an mobilnim uređajima preporučujemo aplikaciju Aldiko.

Za otvaranje posuđenog naslova, potrebno je instalirati aplikaciju za čitanje koja podržava LCP zaštitu.

  1. Otvaranje preuzetog sadržaja u aplikaciji Aldiko pritiskom na samu preuzetu datoteku trenutno nije u funkciji (trebalo bi se omogućiti uskoro). Datoteka se otvara na način da se uveze u aplikaciju preko opcije Postavke – Uvezi dokument (Settings – Import file)
  2. Prilikom otvaranja prvog posuđenog naslova, aplikacija će tražiti autorizaciju. Potrebno je unijeti korisnički PIN koji možete zatražiti u knjižnici.
  3. Nakon unosa PIN-a, otvara se posuđeni naslov. Naslov je dostupan za čitanje 21 dan koliko iznosi jedan posudbeni rok. Nakon isteka tog roka, naslovu više nije moguće pristupiti. Ako član i nakon isteka posudbenog roka želi nastaviti čitati isti naslov, mora ga opet posuditi i preuzeti.

Desktop uređaji

Za čitanje e-knjiga i zvučnih knjiga  an mobilnim uređajima preporučujemo aplikaciju Thorium reader.

Za otvaranje posuđenog naslova, potrebno je instalirati aplikaciju za čitanjekoja podržava LCP zaštitu.

U nastavku je prikazana Thorium reader aplikacija koja podržava i hrvatski jezik.

  1. Pritiskom na preuzetu datoteku, otvara se aplikacija Thorium reader. Datoteka se može i uvesti u aplikaciju.
  2. Prilikom otvaranja prvog posuđenog naslova, aplikacija će tražiti autorizaciju. Potrebno je unijeti korisnički PIN dodijeljen od strane knjižnice.
  3. Nakon unosa PIN-a, otvara se posuđeni naslov. Naslov je dostupan za čitanje 21 dan koliko iznosi jedan posudbeni rok. Nakon isteka tog roka,naslovu više nije moguće pristupiti. Ako član i nakon isteka posudbenog roka želi nastaviti čitati isti naslov, mora ga opet posuditi i preuzeti.