Osim bibliografskih zapisa za građu u fondu knjižnica, koji sadrže odgovore na pitanja posjeduje li knjižnica određenu jedinicu knjižnične građe; za određeno djelo pregled njegovih izdanja, prijevoda, preradbi što ih knjižnica posjeduje; pregled svih jedinica knjižnične građe koje sadrže djela određenoga autora, a nalaze se u knjižnici; odgovore na pitanje koja djela knjižnica posjeduje iz određenog područja, o određenom predmetu ili osobi.

Dio građe koja se nalazi u Zavičajnoj zbirci nije obrađena u strojno čitljivom formatu. Katalog na listićima pruža uvid u taj dio fonda.

Za pronalaženje fraze nije potrebno upisivati navodnike. Prema zadanom upitu ispisuju se rezultati koji sadrže zapise gdje se upisani skup javlja kao fraza, zatim se ispisuju rezultati gdje se izrazi javljaju neovisno o redoslijedu pojavljivanja u jednome zapisu (vidi kritička teorija).
Za pregledavanja ili kraćenja izaberite funkcije Pregledavanje i Složeno pretraživanje.
Polje za upis traženog zahtjeva i gumb Traži pokreće pretraživanje i ispisuju se rezultati.
Unošenjem riječi u polje za upit tražit će se bibliografski zapisi u kojima se nalaze sve upisane riječi. Jednostavno pretraživanje postavljeno je za osnovno, početno pretraživanje cijelog sadržaja Kataloga.
Polje za pretraživanje nalazi se u sredini zaslona Početne stranice, a na plavoj traci na vrhu svake stranice s rezultatima.

Na Početnoj stranici

Jednostavno pretraživanje traži rezultate po svim bibliografskim podacima opisa jedinice građe u fondu. Katalog pronalazi zapise sa svim upisanim izrazima (vidi krleža drame).

Katalog proširuje upit kada postoje zapisi sa srodnim izrazima i neusvojenim oblicima naziva. Primjerice, za traženje predmetne odrednice dijabetes, rezultati pretraživanja sadrže i zapise s predmetnom odrednicom šećerna bolest. Katalog omogućuje pristup skupu podataka koji identificiraju jedinicu, bibliografskim i autoriziranim podacima: za predmetne odrednice preglednim zapisima na sivoj traci na vrhu stranice rezultata pretrage,

za stvaratelje još i ikona povećala uz autorsku odrednicu.

Popis polja koja određuju pretraživanje nalazi se u padajućem izborniku. Izbornik se poziva klikom miša na strelicu s desne strane prve otvorene postavke i odabire polje koje želite pretraživati.

Polja obuhvaćaju sljedeće sadržaje:

 • katalog – pronađeni izraz može se nalaziti u svakom polju opisa koji identificira bibliografsku jedinicu. Primjerice, u naslovu, anotaciji, napomeni podataka o odrednici.
 • autor ili pronađeni naziv mora se nalaziti u podatku o odgovornosti bibliografskoga opisa. Obuhvaća individualne autore (fizičke osobe) i korporativne autore (korporativno tijelo) djela.
 • naslov ili njegova zamjena, pretražuje naslove djela, usporedni, jedinstveni naslov, nadnaslov, podnaslove, naslov nakladničke cjeline, naslove pripadajućih i povezanih radova.
 • predmetna odrednica – polje obuhvaća pretraživanje nadziranih predmetnih naziva; usvojene i neusvojene oblike za osobne, korporativne i obiteljske oznake, stvarne naslove, geografske i etnografske oznake, oznake za opći pojam, vrijeme i oblik kao literarni ili fizički oblik nositelja sadržaja građe.
 • klasifikacijska oznaka | sadržaj, obuhvaća oznaku ili riječi opisa klasifikacijske oznake naslova klasificiranog prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji.

Automatsko dopunjavanje pomoćni je način pretraživanja, pokreće se upisom trećega znaka u polje za upit i obuhvaća imena autora, naslove i predmetne odrednice. Unosom dodatnih podataka popis se sužava. Pritiskom tipke miša na naziv u popisu otvaraju se rezultati pretraživanja za taj upit.

Pretraživanje ne zahtijeva cijelu riječ. Kraćenje upisanog, inverzija riječi iz naziva, izostavljanje interpunkcije, pogreške u pisanju i navođenju velikog ili malog slova ne prekida pretraživanje stranicom s 0 rezultata. Prikazani zapisi pretraživanja nisu ograničeni zadanim brojem rezultata. Ispisuju se svi pronađeni rezultati.

Dijelovi bibliografskog zapisa mogu poslužiti kao pomagala za sužavanje, izabiranje ili ograničavanje kada je pronađen velik broj zapisa. Rezultate pretraživanja moguće je izdvojiti s pomoću jednog ili više sljedećih podataka (faseta):

 • status, građa s cjelovitim sadržajem online i novonabavljena građa
 • autor i imena ostalih stvaratelja
 • predmet, nadzirana predmetna odrednica
 • građa, vrsta nositelja
 • godina izdavanja
 • sadržaj, opis klasifikacijske oznake naslova klasificiranog prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji zbirka koja čuva građu
 • fond prema namijenjenoj dobi
 • jezik
 • nakladnik
 • nakladnički niz
 • mjesto izdavanja
 • lokacija, naziv knjižnice u kojoj se građa čuva

Popis rezultata pronađenih prema zadanom upitu ispisuju se u skupinama po 20 na stranici.

Nakon ispisa rezultata otvaraju se mogućnosti pronalaženja, identificiranja, odabira i kretanja. Moguće je:

 • sužavanje rezultata pretraživanja,
 • pregledavanje sadržaja faseta za sužavanje,
 • praćenje oznaka na traci kretanja,
 • razvrstavanje i izlistavanje rezultata,
 • otvaranje preglednog zapisa za autorske i predmetne odrednice,
 • kretanje poveznicama,
 • šetanje stranicama rezultata,
 • odabiranje zapisa rezultata,
 • praćenje podataka o statusu građe,
 • pristup potpunom zapisu bibliografske jedinice,
 • pristup cjelovitom sadržaju za digitaliziranu građu institucijskog repozitorija,
 • pristup uslugama citiranja, slanja i razmjene podataka na društvenim mrežama i
 • pokretanje novog pretraživanja.

Upute za korištenje kataloga su preuzete sa mrežne stranice Knjižnica grada Zagreba.